Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Πότε θα «περπατήσει» το ΠΕΔΥ;

Ένα ακόμη χαμένο «στοίχημα» αποτελεί για την κυβέρνηση η λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Ο προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας (20 Μαρτίου) έχει ναυαγήσει και επόμενος (ημερολογιακός) στόχος είναι τα τέλη του μήνα...

Την Πέμπτη καλούνται να παρουσιαστούν στις θέσεις τους οι γιατροί και το προσωπικό των πολυϊατρείων, τα οποία έχουν πλέον φύγει από την αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ και έχουν περάσει στο ΕΣΥ.

Είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι απομένει πολύς χρόνος μέχρι την επαρκή λειτουργία των μονάδων του ΠΕΔΥ (πλέον).

Η καθυστέρηση φαίνεται αναπόφευκτη και από το γεγονός ότι λιγότεροι από τους μισούς γιατρούς που υπηρετούσαν στα πάλαι ποτέ πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, δέχτηκαν να ενταχθούν στον νέο φορέα. Αναμένεται κάλυψη των κενών με προκήρυξη επικουρικών γιατρών.

Οι... τελετές παράδοσης - παραλαβής των μονάδων έγιναν την Τετάρτη, ενόσω δεν είχε ακόμη στεγνώσει το μελάνι στην εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα με θέμα «διευκρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ».
Σταχυολογούμε ορισμένες βασικές παραγράφους της:

Ωράριο
Οι Μονάδες Υγείας λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.00 έως και τις 19.00. Σταδιακά, θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας εκάστης Δ.Υ.Πε., οι οποίες θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ή και σε 24ωρη βάση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξής τους στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, το ωράριο εργασίας των ιατρών, προβλέπεται να είναι οκτάωρο και ορίζεται από τις 07.00 έως και τις 15.00 ή από τις 11.00 έως και τις 19.00 αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας. Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού, παραμένει οκτάωρο.

Διάρθρωση
Σε κάθε Μονάδα Υγείας δύναται να ορίζεται από τον υπεύθυνο αυτής, τουλάχιστον ένας Ιατρός Υποδοχής, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα περιστατικά.

Στις αρμοδιότητες του Ιατρού Υποδοχής εμπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η παραπομπή για εξετάσεις, καθώς και η παραπομπή σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή Δημοσίου Νοσοκομείου του ΕΣΥ. Οι Ιατροί Υποδοχής εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.

Το σύνολο των ιατρών των Μονάδων Υγείας δύναται να εκδίδει παραπεμπτικά σημειώματα για εξετάσεις, να παραπέμπει σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ.
Οικογενειακοί γιατροί.

Για τους Οικογενειακούς Ιατρούς που παρέμειναν στις Μονάδες Υγείας, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς λειτουργίας τους, με τον ίδιο κατάλογο πολιτών τους οποίους εξυπηρετούσαν και εφεξής θα συνεχίζουν να εξυπηρετούν, αποκλειστικά εντός της Μονάδας Υγείας που υπηρετούν. Οι Οικογενειακοί Ιατροί εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.

Τηλεφωνικά ραντεβού
Το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού, εξακολουθεί ως έχει. Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υγείας, ανεξαρτήτου ειδικότητας, συμμετέχει στα τηλεφωνικά ραντεβού.

Εξαιρείται ο Υπεύθυνος της Μονάδας, ο Ελεγκτής Ιατρός, ο Ιατρός Υποδοχής καθώς και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο αριθμός των τηλεφωνικών ραντεβού ορίζεται σε 30 ημερησίως ανά ιατρό.
euro2day

Digital images processing by takis Vorini-2014Δημοσίευση σχολίου